Tłumaczenie artykułów naukowych – wyzwanie dla tłumacza

Tłumaczenie prac naukowych od Tłumaczenia-GK jest integralną częścią pracy każdego zawodowego tłumacza. Jednak tłumacz biegle władający językiem obcym może nie zawsze być w stanie poprawnie przetłumaczyć artykuł naukowy.

Aby poprawnie przetłumaczyć tekst naukowy i techniczny, tłumacz musi znać główne cechy stylu naukowego w ogóle.

Czym charakteryzuje się styl naukowy?

Styl naukowy charakteryzuje się:

  • logiką konstruowania zdań,
  • poprawnością semantyczną,
  • bogactwem informacyjnym,
  • obiektywizmem w prezentacji materiałów oraz
  • ukrytą emocjonalnością.

Słownictwo terminologiczne i złożone konstrukcje gramatyczne pomagają w praktycznej realizacji wszystkich cech stylu naukowego.

Dlatego tłumaczenie artykułów naukowych wymaga użycia standardowego projektu językowego. Tekst naukowy oraz tłumaczenie naukowo-techniczne nie tolerują niejednoznaczności znaczenia i zniekształcenia użytych pojęć i terminów. Dlatego tłumaczenie tekstu naukowego wymaga przede wszystkim przejrzystości w prezentacji przy maksymalnej pełnej zgodności tłumaczenia z oryginałem. Taką harmonię może osiągnąć tylko profesjonalista, który oprócz wiedzy z zakresu tematyki tekstu naukowego posiada również wysoki poziom umiejętności stylistycznych.

Gramatyka – wyzwanie tłumaczy

Styl naukowy w jakimkolwiek języku obejmuje użycie określonego leksykalnego i gramatycznego materiału językowego. W konsekwencji tłumaczenie artykułów naukowych, na przykład z języka polskiego na angielski, będzie wymagało od tłumacza skorelowania struktur gramatycznych i materiału leksykalnego jednego języka z innym, biorąc pod uwagę specyfikę stylu naukowego jako całości. Tłumaczenie tekstów naukowych na język angielski jest zadaniem trudnym, wymagającym zarówno doskonałej znajomości języka polskiego i angielskiego, jak i dobrej orientacji w temacie tekstu naukowego. Ponadto tłumaczenie artykułów naukowych wymaga od tłumacza znajomości struktury i zasad formatowania artykułu w języku oryginalnym i docelowym.

Zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com